Tiêu chí xét backlink chất lượng- Facebook Ninja

Ai làm seo cũng cần phải chú ý tới số lượng backlink, trong đó sở hữu những backlink chất lượng cũng giống như bạn đang được mặc các sản phẩm thời trang của D&G vậy. Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số nội dung sau: Vậy xét trên tiêu chí gì để biết đó là một backlink chất lượng ? Sau đây…