Tầm Quan Trọng Của Pageviews – Facebook Ninja

Pageviews – Số lần xem trang là một trong số những chỉ số Google Analytics khá quen thuộc đối với bất kỳ ai làm SEO. Chỉ số này cũng được đánh giá khá cao trong giới SEOer cũng như advertiser (quảng cáo viên) và là một trong những chỉ số Google Analytisc được sử dụng nhiều nhất hiện nay, xuất hiện trong hầu…

Thuật Ngữ Link Out Là Gì?- Facebook Ninja

Định nghĩa Link out Link out (hay Out link) là một thuật ngữ dùng để chỉ tất cả những link trên site được dùng để liên kết với những trang bên ngoài. Đây là một cách phân loại link theo hướng liên kết của link, đối lập với Backlink và là một trường hợp đặc biệt của External Link. Link out là một trong những…