0866754728

Random backlink trong trang, điều tệ hại- Facebook Ninja

Có một bạn gặp tình huống này trong làm seo : Bạn ý có khoảng 10 cái backlink, và vì lý do là không muốn chèn cả 10 cái backlink dài vào chân trang nên phải để random lấy ra mỗi lần 3 cái để hiển thị, vậy điều này hợp lý hay không và trong con mắt Google nó sẽ thế nào ?

Thực tình mình nghe xong câu chuyện cũng thấy khá hài hước, cái hài ở đây là bạn ý sao lại để random backlink ? Đang chơi trò hú tim với Google hay sao ?

Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số nội dung sau:

Phân tích tình huống:

1, Lần thứ nhất Google bot vào trang, nó phát hiện ra 3 cái backlink, nó sẽ kiểm tra thêm một lần nữa để xác định rằng ba trang kia đang được trang này link tới.

2, Lần thứ hai vào, ồ backlink đã mất, lại cập nhật lại cơ sở dữ liệu ( chính là bản cache của trang ) và xóa điểm số của ba trang được link đi, mệ, nó lại thay đổi rồi

3, Lần nữa vào, ồ con *** nhà nó, đang là trò gì đây, lại 3 cái backlink khác, xóa cơ sở dữ liệu, cập nhật lại giá trị của các backlink kia.

Thực tình tôi viết cho vui, chứ Google không bao giờ cập nhật backlink nhanh như vậy, thì đó là cái lý do mà đặt hàng ngàn backlink cho một từ khóa phải khoảng vài ngày sau mới có thể “phát tác” độc dược, lên top được, vậy nếu backlink mà random thì còn nói chuyện gì nữa …

Kết luận lại: Nếu random bài viết thì được, biết đâu có bài nào đó Google quên chưa index hoặc cần phải xóa cache thì sao, nhưng với backlink thì đó là một điều tệ hại, nhất là cho trang đích vì backlink không ổn định sẽ chả giúp được gì cho trang đích …

Để bán hàng trên facebook hiệu quả mời xem thêm: Phần mềm Facebook Ninja , Facebook Ninja

Chúc các bạn thành công !